รูปและรายละเอียดของ TurboSpeed TCG220-T

ตัวเครื่องด้านหน้า

 1. Power (On) : ในสภาวะปกติไฟ LED จะต้องติดค้างเป็นสีเขียวไม่มีการกระพริบ
 2. DS (On) : ในสภาวะปกติไฟ LED จะต้องติดค้างเป็นสีเขียวไม่มีการกระพริบ
 3. US (On) : ในสภาวะปกติไฟ LED จะต้องติดค้างเป็นสีเขียวไม่มีการกระพริบ
 4. Online (On) : ในสภาวะปกติไฟ LED จะต้องติดค้างเป็นสีเขียวไม่มีการกระพริบ
 5. ETHERNET 1 - 4 (On) : จะติดค้างเป็นสีแดงเมื่อถูกต่อใช้งานกับ Computer และจะกระพริบเมื่อมีการใช้งาน Computer
 6. WiFi (On) : จะติดเป็นสีเขียวเมื่อ Wireless ถูกเปิดใช้งาน และจะกระพริบถี่ๆ เมื่อมีการโอนข้อมูลผ่าน Wireless, (Off) : Wireless ถูกปิดการใช้งาน
 7. PHONE 1 (On) : จะติดค้างเป็นสีเขียวเมื่อโทรศัพท์ถูกเปิดใช้งาน และจะกระพริบเมื่อมีการใช้งานโทรศัพท์ Line1 และ (Off) เมื่อโทรศัพท์ Line1 ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
 8. PHONE 2 (On) :  จะติดค้างเป็นสีเขียวเมื่อโทรศัพท์ถูกเปิดใช้งาน และจะกระพริบเมื่อมีการใช้งานโทรศัพท์ Line2 และ  (Off) เมื่อโทรศัพท์ Line2 ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
 9. WPS : ไฟจะเป็นสีเขียวเมื่อเปิด WPS

ตัวเครื่องด้านหลัง

 1. ปุ่มเปิด - ปิดเครื่อง
 2. ช่องเสียบสาย Adapter
 3. ช่องเสียบสายโทรศัพท์ สำหรับ Fixline Plus
 4. ช่องเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45
 5. ช่องสำหรับ Reset การตั้งค่าโรงงาน
 6. ช่องเสียบสาย Cable หัวต่อ RG6

ตัวเครื่องด้านบน

ตัวเครื่องด้านล่าง

ตัวเครื่องด้านซ้าย

ตัวเครื่องด้านขวา