ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูออนไลน์รูปแบบบิล Internet+Fixedline Plus

คุณสามารถดูตัวอย่างการคำนวนค่าบริการบนหน้าบิล สำหรับใบแจ้งค่าบริการอินเตอร์เน็ต และ โทรศัพท์บ้าน