การตั้งค่า Forward Port บน Thomson TCW770

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.1.1 >  จะขึ้น Popup ขึ้นมาให้พิมพ์ Username = admin / Password = password และคลิกที่ปุ่ม OK
  2. คลิกเมนู Advanced ซึ่งอยู่ด้านบน
  3. คลิกเมนู  Forwarding  ซึ่งอยู่ด้านซ้าย
  4. เลือก Service Name ที่ต้องการและคลิก Add และกำหนดค่า Start Port, End Port ได้ตามต้องการ
  5. คลิกทำเครื่องหมายถูก ที่ Enable จากนั้นคลิก Apply