ช่องทางชำระค่าบริการสำหรับลูกค้านิติบุคคล

รับบิลสะดวก จ่ายเงินออนไลน์ ผ่าน TrueBusiness iService จ่ายเสร็จได้รับใบเสร็จทันที หมดกังวลเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพียงลงทะเบียนใช้บริการ TrueBusiness iService และแต่งตั้งให้ทรูเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่ คลิก