TrueVisions
บิลและการชำระค่าบริการ

การแก้ปัญหา

แพ็กเกจและบริการ

วิธีตั้งค่ากล่องรับสัญญาณทรูวิชั่นส์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูวิชั่นส์ รูปแบบเปลี่ยนแพ็กเกจ สมัครก่อน 19 ก.ย 59

คุณสามารถดูตัวอย่างการคำนวนค่าบริการบนหน้าบิล สำหรับใบแจ้งค่าบริการแบบการเปลี่ยนแพ็กเกจที่ได้รับ
(สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ ก่อน วันที่ 19 กันยายน 2559)