TrueVisions
แพ็กเกจและบริการ

บิลและการชำระค่าบริการ

แพ็กเกจและบริการ

วิธีตั้งค่ากล่องรับสัญญาณทรูวิชั่นส์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

ระบบเคเบิ้ลใยแก้ว (CAtv) สัญญาณภาพจะถูกรบกวนด้วยสาเหตุอะไรบ้าง?

ในการรับสัญญาณระบบเคเบิ้ลใยแก้ว (CAtv) สัญญาณภาพอาจถูกรบกวนด้วยสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะถนน หรืออุบัติเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น เสาไฟฟ้าล้ม หรือเกิดจากการบำรุงรักษาเครือข่ายเคเบิ้ลใยแก้ว

 

สำหรับการบำรุงรักษาเครือข่ายเคเบิ้ลใยแก้ว ทรูวิชั่นส์จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ถึงกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายเคเบิ้ลในแต่ละพื้นที่ล่วงหน้า ผ่านหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ทุกครั้ง