TrueVisions
การแก้ปัญหา

บิลและการชำระค่าบริการ

แพ็กเกจและบริการ

วิธีตั้งค่ากล่องรับสัญญาณทรูวิชั่นส์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

VDO การแก้ปัญหากล่องรับสัญญาณ TOPFIELD IR-T200S และ Humax IR-H100S และ IR-H100C

กรณีท่านสมาชิกไม่สามารถรับชมช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ได้ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาการรับชมเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยถอดปลั๊กเครื่องรับสัญญาณออกแล้วเสียบใหม่ หากยังไม่สามารถรับชมได้ท่านสมาชิกสามารถแ ก้ไขปัญหาได้ตาม vdo นี้