TrueOnline
คำถามยอดฮิต

การแก้ปัญหา

บิลและการชำระค่าบริการ

วิธีตั้งค่าโมเด็มและเราเตอร์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

5 วิธี การเพิ่มประสิทธิภาพให้ Modem

วิธีที่จะทำให้ Modem ของคุณ มีประสิทธิภาพในการทำงาน และกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่ในบ้านมากขึ้น สามารถรับชมได้จาก VDO นี้
-  วาง Modem ให้อยู่จุดกึ่งกลางของบ้าน
-  วาง Modem แนวตั้งหรือแนวนอน ให้ถูกต้องตามรุ่น
-  วาง Modem ห่างจากอุปกรณ์ไร้สายและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
-  มี Modem เก่า นำมาใช้เป็นตัวเพิ่มสัญญาณโดยการต่อสาย LAN
-  ซื้ออุปกรณ์เสริมช่วยกระจายสัญญาณ ให้ครอบคลุมพื้นที่ในบ้าน