TrueOnline
คำถามยอดฮิต

การแก้ปัญหา

บิลและการชำระค่าบริการ

วิธีตั้งค่าโมเด็มและเราเตอร์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

ทำอย่างไรให้เน็ตแรง

ทำไมความเร็วอินเทอร์เน็ตจึงน้อยกว่าความเร็วที่ขอไว้ตอนสมัคร?
หลายคนคงเคยประสบปัญหาอินเทอร์เน็ตช้าไม่ทันใจ ซึ่งมีสาเหตุได้หลายประการ ทั้งนี้หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้มาจากเรื่องของระบบเครือข่ายล่มซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นกับลิงค์ที่ส่งไปยังต่างประเทศ ดังนั้นสาเหตุที่เน็ตช้า อาจจำแนกสาเหตุต่างๆ ได้ดังนี้
 

การดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากพร้อมกัน
เนื่องจากอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL เป็นการแชร์สปีดที่ต้องแบ่งปัน Bandwidth ไปตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายที่อยู่ในเครือข่ายนั้น ดังนั้นการดาวน์โหลดข้อมูลอินเทอร์เน็ต จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตขณะนั้นที่ต้องแชร์สปีดระหว่างเครื่องลูกข่ายด้วยกัน
 

ใช้งานในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก
จากการสำรวจพบว่า ระหว่างเวลา 20:00 - 24:00 น. เป็นช่วงที่มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ซึ่งต้องแชร์สปีดการใช้อินเทอร์เน็ตกับผู้อื่นเป็นจำนวนมาก ทำให้ความเร็วในการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละคนลดลง ดังนั้น หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในช่วงดังกล่าว โดยอาจใช้เฉพาะงานที่จำเป็น เช่น การส่งอีเมล์ธุระสำคัญ หรือหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ควรเปลี่ยนมาทำในเวลาอื่นเมื่อมีคนใช้งานน้อยลง
 

การแชร์อินเทอร์เน็ตทำให้คุณใช้งานได้ช้าลง
การแชร์อินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้ Ethernet Switch, Wireless Access Point หรือการใช้สาย Cross ต่อ LAN ซึ่งจะส่งผลให้ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเครื่องลูกข่ายลดลง เช่น ถ้าคุณติดตั้ง hi-speed Internet ความเร็ว 1 Mbps (1,024 kbps) แล้วแบ่งกันใช้ภายในบ้านถึง 5 คน ก็จะใช้งานได้เพียงคนละ 204.8 kbps เท่านั้น
ข้อควรปฏิบัติในการแชร์อินเทอร์เน็ตคือ ไม่ควรใช้งานโปรแกรมที่ต้องใช้ Bandwidth จำนวนมาก เช่น โปรแกรมในตระกูล BitTorrent, โปรแกรมสนทนาที่ต้องใช้เว็บแคมในการสนทนา
 

ความเร็วของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับระยะทางจากชุมสาย
ตามมาตรฐานแล้วระบบ ADSL สามารถใช้งานได้ไกลสุดถึง 18,000 ฟุต หรือประมาณ 5 กิโลเมตรจากชุมสาย ซึ่งจะมีความเร็วไม่เท่ากันตลอดเส้นทาง ยิ่งระยะทางไกลจากชุมสายมากเท่าไร ความเร็วจะยิ่งลดน้อยลง ในทางกลับกันหากอยู่ใกล้ชุมสายมากขึ้นก็จะได้ความเร็วเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากจุดที่คุณใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ห่างจากชุมสายมากเกินไป ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เน็ตช้าไม่ทันใจได้เช่นกัน 
คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าสถานที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตของคุณอยู่ห่างจากชุมสายเป็นระยะทางเท่าใด โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.truecorp.co.th แล้วเลือกสินค้าเป็น Online Products จากนั้นเลือกที่ ‘อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง’ แล้วเลือกที่ ‘ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ’ จะมีข้อมูลระยะทางจากชุมสายและความเร็วสูงสุดที่สามารถให้บริการในพื้นที่นั้น แสดงขึ้นมาให้คุณตรวจสอบได้
 

การต่อพ่วงโทรศัพท์หลายๆจุดทำให้สัญญาณ ADSL อ่อน
อาคารบ้านเรือนที่มีการต่อพ่วงโทรศัพท์ไปยังหลายจุดในสถานที่นั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้สัญญาณ ADSL ซึ่งส่งมาถึงเครื่องโมเด็มมีระดับสัญญาณอ่อนลง วิธีการแก้ไขทำได้โดยการใช้ Splitter ต่อเข้ากับสายโทรศัพท์
Splitter เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกความถี่ของสัญญาณโทรศัพท์ ออกจากความถี่ของสัญญาณ ADSL ภายในตัว Splitter จะประกอบด้วยวงจร 2 ตัวคือ วงจรกรองความถี่ต่ำ (Low Pass Filter) ที่จะยอมให้ความถี่ต่ำๆ ผ่านไปยังระบบโทรศัพท์ และวงจรกรองความถี่สูง (High Pass Filter) ที่จะยอมให้ความถี่สูงๆ ผ่านไปยังอุปกรณ์ ADSL
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
หมั่นตรวจสอบและอัพเกรดโปรแกรม Anti Virus อยู่เป็นประจำ เพราะไวรัสบางชนิดนอกจากจะทำให้อินเทอร์เน็ตช้าแล้วยังส่งผลให้เป็นอันตรายต่อระบบอื่นๆภายในคอมพิวเตอร์อีกด้วย
 

จุดต่อพ่วงไม่แน่น
ตรวจสอบจุดต่อเชื่อมต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่แน่น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลงไป
 

คู่สายมีความชื้นสูง
ความชื้นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดน้อยลง ควรตรวจสอบสายภายในบ้าน ไม่ควรปล่อยให้สายถูกอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นมาก เพราะจะทำให้ฉนวนหุ้มสายเปื่อยเร็ว และส่งผลให้เกิดสนิมเกาะที่สายด้านใน