TrueMove H
ชำระค่าบริการ

ชำระค่าบริการ

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

แพ็กเกจและบริการ

การตั้งค่าโทรศัพท์และอุปกรณ์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

บริการ True e-Bill มีรูปแบบการให้บริการ และวิธีการสมัครอย่างไร

ข้อมูลไฟล์ PDF ที่ลูกค้าได้รับ ประกอบด้วย

  • หน้าใบแจ้งค่าใช้บริการ (หน้า 1)
  • หน้าคำอธิบายเพิ่มเติม (หน้า 2)
  • หน้าวิธีชำระค่าบริการ (Payment methods)

ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์สกุล PDF ใช้เปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat ® version 5.5 ขึ้นไป จะต้องมีโปรแกรม Winzip เพื่อใช้ในการเปิดไฟล์
กรณีรับเป็น SMS จะเปิดดูไฟล์ได้ภายใน 90 วันหลังได้รับ SMS