TrueMove H
แพ็กเกจและบริการ

ชำระค่าบริการ

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

แพ็กเกจและบริการ

การตั้งค่าโทรศัพท์และอุปกรณ์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

เน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว 512 Kbps 300 บาท 30 วัน

เน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว 512 Kbps 300 บาท 30 วัน
รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps. จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน

ค่าบริการ
300 บาท

รายละเอียด
4G/3G ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps. 
ใช้งาน 30 วัน

วิธีการสมัครด้วยตัวเอง
กด *900*1999# โทรออก

ระยะเวลาจำหน่าย
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง