TrueMove H
แพ็กเกจและบริการ

ชำระค่าบริการ

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

แพ็กเกจและบริการ

การตั้งค่าโทรศัพท์และอุปกรณ์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

โทรหากันในกลุ่มฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

โทรหากันในกลุ่มฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอชแบบเติมเงิน และกลุ่มลูกค้า Corporate Individual ที่ใช้ซิมแบบเติมเงิน และต้องการเปลี่ยนโปรโมชั่น

ราคา
เปลี่ยนโปรโมชั่น 30 บาทต่อครั้ง

โทรในเครือข่ายชั่วโมงละ 1 บาท 
โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท คิดตามจริงเป็นวินาที
Data 1 บาท / MB (เมกะไบต์)
Wi-Fi นาทีละ 1 บาท
SMS ข้อความละ 2 บาท
MMS ครั้งละ 3 บาท

วิธีสมัครด้วยตัวเอง
กด *935*77# โทรออก

ระยะเวลาจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป