TrueMove H
แพ็กเกจและบริการ

ชำระค่าบริการ

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

แพ็กเกจและบริการ

การตั้งค่าโทรศัพท์และอุปกรณ์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

เน็ต 15 GB 15 วัน

เน็ต 15 GB 15 วัน​
 
ค่าบริการ
15 บาท
 
รายละเอียด
ใช้บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS เป็นจำนวน 15 กิกะไบต์ (GB)
โดยระบบจะหักปริมาณการใช้งานจากแพ็กเกจเสริมก่อนรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่
 
วิธีการสมัครด้วยตัวเอง
กด *900*8973# โทรออก
 
ระยะเวลาจำหน่าย
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561