TrueMove H
แพ็กเกจและบริการ

คำถามยอดฮิต

บิลและการชำระค่าบริการ

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

แพ็กเกจและบริการ

การตั้งค่าโทรศัพท์และอุปกรณ์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

เน็ต 2 GB 150 บาท 15 วัน

ค่าบริการ
150 บาท

รายละเอียด
ใช้บริการ 4G/3G รวมกันจำนวน 2 กิกะไบต์ (GB)
คิดค่าบริการแบบรายครั้ง (One Time Charge)
 

วิธีการสมัคร
กด *900*1938# โทรออก
 
ระยะเวลาจำหน่าย
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562