TrueMove H
แพ็กเกจและบริการ

ชำระค่าบริการ

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

แพ็กเกจและบริการ

การตั้งค่าโทรศัพท์และอุปกรณ์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

เน็ต 99 บาท 5 GB 7 วัน

เน็ต 99 บาท 5 GB 7 วัน
 
ค่าบริการ
99 บาท

รายละเอียด 
แพ็กเกจเสริมแบบรายครั้ง
ระยะเวลาใช้งาน 7 วัน
ใช้บริการ 4G/3G/2G ได้ 5GB ความเร็ว 4G/3G/2G ขึ้นอยู่กับพื้นที่และอุปกรณ์ที่ใช้งาน 

วิธีการสมัครด้วยตัวเอง
กด *900*1937# โทรออก

ระยะเวลาจำหน่าย
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562